Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Jednym z przewidzianych przepisami prawa pracy sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie, do którego uprawniona jest każda ze stron stosunku pracy.
Zgodnie jednak z art. 30§4 ustawy kodeks pracy (dalej jako „kp”) w przypadku gdy podmiotem wypowiadającym umowę na czas nieokreślony jest pracodawca wymagane jest, aby wskazał on przyczynę wypowiedzenia. Wymóg ten pozwala pracownikowi zweryfikować, czy rzeczywiście pracodawca miał podstawy, aby umowę rozwiązać, i rozważyć zasadność ewentualnego odwołania od wypowiedzenia. Z jednej strony należy mieć na względzie, iż wypowiedzenie jest normalnym, typowym sposobem na rozwiązanie umowy, nie wymaga więc zaistnienia nadmiernie doniosłych przesłanek. Z drugiej zaś strony celem wykluczenia uznaniowości po stronie pracodawcy wskazuje się, że przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Jak więc powyższe odnieść do przypadku, gdy jako przyczynę pracodawca wskazuje utratę zaufania do pracownika?

Sam fakt utraty zaufania jest okolicznością subiektywną, właściwie nieweryfikowalną tak przez pracownika, jak i przez sąd rozpatrujący odwołanie od wypowiedzenia. Nie oznacza to jednak, że przesłanka utraty zaufania jest w razie potrzeby „furtką” dla pracodawcy do rozwiązania umowy. W takim przypadku nie tyle istotny jest sam fakt utraty zaufania do pracownika, ale przyczyny leżące u podstaw takiego stanu rzeczy. To przyczyny utraty zaufania będą badane przez Sąd pod kątem tego czy są one prawdziwe, obiektywne i racjonalne.

A jakie jest stanowisko Sądu na temat zaufania jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę ?

Zgodnie z ugruntowanym poglądem Sądu Najwyższego nie każdy przypadek utraty zaufania do pracownika może być uznany za uzasadniający wypowiedzenie. Utrata zaufania nie może bowiem wynikać wyłącznie z  subiektywnych odczuć pracodawcy. Utrata zaufania do pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli w konkretnych okolicznościach nie można wymagać od pracodawcy, by nadal darzył pracownika zaufaniem” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2015 r. II PK 140/14; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2014 r. II PK 305/13; Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 17 grudnia 2014 r. I PK 122/14). Wypowiadając umowę o pracę z uwagi na utratę zaufania do pracownika trzeba więc zwrócić szczególną uwagę na wyjaśnienie przyczyn leżących u podstaw takiego stanu rzeczy. Jeżeli bowiem okaże się, iż co prawda subiektywnie pracodawca utracił zaufanie, jednakże obiektywnie nie było ku temu podstaw, wypowiedzenie może zostać uznane za nieuzasadnione.

Justyna Olek, aplikantka adwokacka Kraków, czerwiec 2016 roku

hiring-1977803_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.