Czy przekształcając spółkę z o.o. w spółkę komandytową trzeba zapłacić podatek dochodowy? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Czy przekształcając spółkę z o.o. w spółkę komandytową trzeba zapłacić podatek dochodowy?

W momencie przekształcenia spółki z o.o. (lub akcyjnej) w spółkę osobową niepodzielone zyski spółki przechodzą na wspólników spółki komandytowej, tj. są postawione do ich dyspozycji. Stanowią one w dacie przekształcenia dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu według stawki 19%.

Kwestie podatkowe w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

W myśl art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stanowi dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, nie wyłączając wartości niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w sytuacji ich przekształcenia w spółki osobowe. Administracja podatkowa uważa, że każde przekształcenie spółki z o.o. posiadającej niepodzielone zyski powoduje opodatkowanie wspólników. Przywołać można np. interpretację indywidualną z 25 marca 2015 r., sygn. IBPBII/2/415-1039/14/NG – Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ, powołując się na treść art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, stwierdził, że wartość niepodzielonych zysków oraz zysk przekazany na inne kapitały niż kapitał zakładowy podlega opodatkowaniu.

W mojej ocenie jednak bronić można stanowiska, że opodatkowanie niepodzielonego zysku możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy dochód taki zostanie faktycznie uzyskany, tj. trafi do majątku wspólnika.

Każdorazowo jednak konieczna jest szczegółowa analiza danego przypadku oraz poprzedzenie ew. przekształcenia uzyskaniem korzystnej wiążącej interpretacji podatkowej.

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków czerwiec 2017 r.

Czy przekształcając spółkę z o.o. w spółkę komandytową trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.