Czy mogę udostępnić osobie trzeciej nagranie z monitoringu hotelowego? Problematyka ochrony wizerunku - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Czy mogę udostępnić osobie trzeciej nagranie z monitoringu hotelowego? Problematyka ochrony wizerunku

Do Kancelarii zgłosił się Klient- przedsiębiorca działający w branży hotelarskiej- z następującym problemem.

Klientka jakiś czas po pobycie w hotelu X zwróciła się do kierownictwa z prośbą o udostępnienie nagrań z monitoringu hotelowego. Jak podkreślała, nagranie jest jej potrzebne do tego, aby zażegnać kryzys w małżeństwie. Wskazywała, że mąż zarzuca jej zdradę, podczas gdy ona przebywała w hotelu ze swoimi koleżankami. Nagranie z monitoringu zdaniem klientki wykazywałoby niesłuszność zarzutów męża, a tym samym być może pomogłoby zapobiec rozpadowi rodziny. Przedsiębiorca zaczął się więc zastanawiać, czy biorąc pod uwagę podaną argumentację, a w szczególności dobro rodziny klientki, może czy też nie może udostępnić jej nagrania.

Co mówi ustawa o prawie autorskim ?

Zgodnie z art. 81 ustawy prawo autorskie rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Rozpowszechnienie cudzego wizerunku bez zgody jest więc zachowaniem bezprawnym. Ujawnienie wizerunku bez zgody osoby na nim ujawnionej jest naruszeniem jej dóbr osobistych.  Odstępstwem od tej zasady są sytuacje, gdy 1/ osoba taka otrzymała umówione wynagrodzenie za pozowanie, 2/ jest to wizerunek osoby powszechnie znanej, wykonany w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, 3/ osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Żadne inne okoliczności nie uzasadniają ujawnienia wizerunku, nawet gdyby cel wydawał się właściwy i szczytny.

Co wobec tego powinien był zrobić przedsiębiorca?

W sytuacji przedstawionej w niniejszej sprawie żaden z wymienionych wyjątków nie zachodził. Niezależnie od wskazanych przez Klientkę okoliczności właściciel hotelu powinien był odmówić wydania nagrań z monitoringu, chyba że otrzyma od towarzyszących Klientce w trakcie pobytu w hotelu osób zgodę na ujawnienie ich wizerunku mężowi Klientki.

Przekazując nagrania bez zgody osób na nich ujawnionych, nawet w szczytnym celu (zakładając, że faktycznie nagrania te mogłyby zapobiec rozpadowi małżeństwa Klientki) stanowiłoby naruszenie dóbr osobistych. Osoby, których wizerunek zostałby ujawniony, mogłyby domagać się od przedsiębiorcy hotelowego przeprosin, a nawet zadośćuczynienia.

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, listopad 2016 roku.

photographer-1026439_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.