Uprawnienia kontrolne wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Uprawnienia kontrolne wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Ilość posiadanych udziałów i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki nie ma wpływu na moc i zakres uprawnień kontrolnych wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.  Zarówno wspólnikowi większościowemu jak i wspólnikowi mniejszościowemu przysługuje taki sam pakiet uprawnień kontrolnych obejmujący: prawo przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, prawo do sporządzenia bilansu oraz praw żądania udzielenia wyjaśnień przez zarząd.

W jakich przypadkach możliwe jest całkowite wyłączenie prawa kontroli wspólnika?

Całkowite wyłączenie prawa kontroli wspólnika może nastąpić wyłącznie wówczas gdy w spółce ustanowiona jest rada nadzorcza oraz umowa spółki przewiduje wyłączenie uprawnień kontrolnych.

Istnieją ponadto możliwość odmowy wspólnikowi prawa do realizacji kontroli polegającej na udostępnieniu dokumentów lub udzieleniu wyjaśnień. Taka możliwość występuje wówczas gdy istnienie uzasadniona obawa, iż wspólnik wykorzysta swoje uprawnienia kontrolne w celach sprzecznych z interesami spółki i zarazem wyrządzi spółce znaczną szkodę.

Prawo kontroli zgodnie z KSH

W ramach świadczenia stałej obsługi prawnej dla firm nie rzadko spotykam się z problem gdy w sytuacji sporu pomiędzy wspólnikami lub zarządem i wspólnikami dochodzi do nadużyć w zakresie stosowania przez zarząd kompetencji do odmowy realizacji prawa kontroli przez wspólników.

Przepisy kodeksu spółek handlowych dają wówczas podstawę do w miarę szybkie rozstrzygnięcia zasadności żądań wspólnika w zakresie umożliwienia mu realizacji prawa kontroli.  Zgodnie z art. 212§3 i 212§4 kodeksu spółek handlowych (ksh) wspólnik któremu odmówiono prawa kontroli może zwrócić się o rozstrzygnięcie kwestii w drodze uchwały wspólników. Gdy i ta jest dla niego nie korzystna może zwrócić się o rozstrzygnięcie danej sprawy przez sąd.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, czerwiec 2016 roku

monitor-376211_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.