Niewypłacalne biuro podróży - kto może domagać się zapłaty od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji turystycznej? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Niewypłacalne biuro podróży – kto może domagać się zapłaty od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji turystycznej?

Obowiązki przedsiębiorcy w świetle ustawy o usługach turystycznych

Zbliża się okres wakacyjny, a wraz z nim powracający problem bankrutujących biur podróży. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (dalej jako „Ustawa”) przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne lub pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest zobowiązany m.in. zapewnić klientom na wypadek swojej niewypłacalności zwrot dokonanych wpłat w przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn dotyczących organizatora turystyki bądź pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu. Powyższy obowiązek jest spełniany poprzez zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub przyjmowanie wpłat wyłącznie na rachunek powierniczy. Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo z tytułu umowy ubezpieczenia jest uprawniony marszałek województwa właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Czy klient biura podróży może domagać się zapłaty od ubezpieczyciela świadczeń gwarancji?

W związku z powyżej wskazanymi regulacjami prawnymi powstał w praktyce problem z oceną czy w sytuacji, gdy jako beneficjent gwarancji ubezpieczeniowej ujawniony jest marszałek województwa, klientowi biura podróży przysługuje prawo do samodzielnego dochodzenia od ubezpieczyciela świadczeń z gwarancji.

Problem ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 roku, sygn. akt: III CZP 18/16. W rozstrzygnięciu SN wskazał, iż Klient niewypłacalnego biura podróży jest także legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną. Indywidualny turysta może więc samodzielnie żądać od ubezpieczyciela zapłaty, nie czekając na aktywność marszałka województwa w tym zakresie.

Justyna Olek, aplikantka adwokacka Kraków, czerwiec 2016 roku

office-1548293_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.