Prawa wspólnika mniejszościowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Prawa wspólnika mniejszościowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują na rzecz wspólników mniejszościowych uprawnienia zapewniające im prawo kontroli w spółce oraz rzutować na funkcjonowanie spółki.

Czy spółka musi zbyć lub wykupić udziały wspólnika mniejszościowego?

W przeciwieństwie jednak do uprawnień mniejszościowych akcjonariuszy w Spółce Akcyjnej brak jest w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulacji dotyczących przymusowego zbycia lub odkupu udziałów wspólników mniejszościowych.

Sytuacja  żądania wykupu udziałów może co najwyżej zaistnieć w przypadku łączenia spółek (art.516§3 kodeksu spółek handlowych).

W zakresie uprawnień wspólników mniejszościowych wskazać można na następujące instytucje kodeksowe:

  1. Uprawnienia z art.212 ksh (prawo żądania wyjaśnień, prawo przeglądania ksiąg i dokumentów, prawo sporządzania bilansu)
  2. Prawo żądania sądowego wyznaczenia biegłego rewidenta do zbadania rachunkowości oraz działalności spółki (art. 223 ksh)
  3. Prawo przeglądania księgi udziałów (art.188 ksh)
  4. Prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia wspólników (art.236 ksh)
  5. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników (art. 250 ksh)
  6. Prawo do wytoczenia powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników (art. 252 ksh)
  7. Prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy (art.271 ksh)
  8. Prawo do wytoczenia w imieniu spółki powództwa dot. wyrządzenia spółce szkody (art. 295 ksh)

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, czerwiec 2016 roku

hiring-1977803_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.