Polityka Bezpieczeństwa dziś i po 25 maja 2018 roku (RODO) cz. II - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Polityka Bezpieczeństwa dziś i po 25 maja 2018 roku (RODO) cz. II

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją cyklu artykułów pt. „Polityka Bezpieczeństwa dziś i po 25 maja 2018 roku (RODO)”. W ostatnim artykule [link do artykułu] omówione zostały kwestie zawiązane z dokumentami Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych.

Polityka Bezpieczeństwa i wskazana powyżej instrukcja to dwa podstawowe dokumenty, które winna posiadać każda organizacja pracująca z danymi osobowymi. Jak już podkreślono, organizacja ta nie musi w swej działalności prowadzić akcji marketingowych, a co za tym idzie posiadać zbiory danych wymagające rejestracji w GIODO. Zbiór danych pracowników, choć korzysta z wyłączenia rejestracyjnego w GIODO, powinien być niezależnie od braku przytoczonego obowiązku rejestracji tak czy tak chroniony, a jednym z podstawowych wymogów do spełnienia w tym przypadku, po pierwsze jest posiadanie Polityki Bezpieczeństwa, po drugie jej implementacja do zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Co jeszcze powinno znaleźć się w dokumencie Polityki Bezpieczeństwa?

Już na obecnym etapie, niezależnie od zmian, które przewiduje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO – GDPR) Polityka Bezpieczeństwa powinna zawierać dodatkowo:

– Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia naruszenia – tzw. system reakcji na incydenty,

– Ścieżkę podstępowania w przypadku wystąpienia wniosku informacyjnego od osoby, której dane dotyczą;

– Ścieżkę postepowania w przypadku złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Jakie zmiany będą obowiązywać w treści dokumentacji po 25 maja 2018 roku?

Niezależnie od powyższego przytoczone Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE), które zacznie obowiązywać  w europejskim i bezpośrednio polskim porządku prawnym, bez potrzeby implementacji,  z dniem 25 maja 2018 r. wymaga zmiany treści dotychczasowej dokumentacji w postaci dodania doń nowych elementów. Wskazane Rozporządzenie nie traktuje wprost o obowiązku posiadania dokumentu Polityka Bezpieczeństwa, jednak „upgrade” dotychczasowej dokumentacji wydaje się być najlepszym rozwiązaniem w celu spełnienia obowiązków ujętych w Rozporządzeniu.

Patrząc na treść art. 24 RODO traktującego o obowiązkach administratora:

„1.Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki, o których mowa w ust. 1, obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych.”
Polityka Bezpieczeństwa po nowemu powinna zawierać dotychczasowe przemyślenia danej organizacji w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym także wynikające ze specyfiki danej branży, ale jednocześnie powinna spełniać wymogi przewidziane dla nowych rozwiązań ujętych w RODO, tj. na przykładzie egzemplifikacji:

– kwestie spełnienia nowego rodzaju obowiązków informacyjnych oraz praw osób, których dane dotyczą, w tym „prawa do bycia zapomnianym”;

– zasad privacy by design oraz privacy by default;

– notyfikacji organowi nadzorczemu wystąpienia incydentu w zakresie przetwarzania danych osobowych;

– notyfikacji osobie, której dane dotyczą incydentu dotyczącego naruszenia lub wycieku danych jej dotyczących,

– prawa do przenoszalności danych;

– oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych (privacy impact assessment).

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, czerwiec 2017 roku

bbb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.