Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

admin

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o ogłoszenie takiej upadłości. Należy natomiast wskazać, że zarówno ustawy, jak i inne źródła prawa, nie precyzują i nie określają katalogu dokumentów, które należałoby do takiego wniosku dołączyć. Stąd też dokumenty opisane w niniejszym artykule stanowią jedynie przykład, który może Państwu pomóc podczas kompletowania własnych załączników.

Podział dokumentów

W związku z tym, że we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej konieczne jest wykazanie przez wnioskodawcę zarówno swoich zadłużeń oraz wierzycieli, jak i okoliczności, które spowodowały niewypłacalność, możemy zastosować podział na dokumenty:

– dotyczące zadłużeń,
– dotyczące sytuacji osobistej wnioskodawcy,

Dokumenty dotyczące zadłużeń

Jeśli chodzi o dokumenty dotyczące zadłużeń to należy do wniosku dołączyć wszelkie pisma, które wskazują na to kto jest naszym wierzycielem i jakie ma w stosunku do nas roszczenia. Mogą to być np.:

– umowy pożyczki,
– umowy najmu,
– wezwania do zapłaty, w których wierzyciel wskazuje kwotę zadłużenia,
– rozliczenia,
– pisma wierzyciela (niekoniecznie wzywające nas do zapłaty),
– korespondencja mailowa dotycząca zadłużenia,
– i inne.

Dokumenty dotyczące sytuacji osobistej wnioskodawcy

Jak zostało to już opisane w poprzednich artykułach, we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy opisać bardzo dokładnie dlaczego powstało takie a nie inne zadłużenie, a także dlaczego nie jesteśmy w stanie spłacić zadłużenia. Trzeba pamiętać, że sąd nie ogłosi naszej upadłości jeśli niewypłacalność powstała z naszej winy. Stąd też, należy udowodnić, że zaciągając zobowiązania mieliśmy prawo sądzić, że się z nich wywiążemy. Dopiero inne okoliczności doprowadziły do stanu niewypłacalności – np. nagła utrata pracy, choroba.

Dlatego też istotne jest abyśmy dołączyli:

– umowę o pracę (czy inną – np. zlecenie, dzieło) wskazującą na dobrą sytuację finansową na czas zaciągniętego zadłużenia,
– wypowiedzenie umowy o pracę lub inne dokumenty wskazujące na to dlaczego praca została przez nas utracona,
– zaświadczenia, protokół z wypadku przy pracy, notatki urzędowe, policyjne, itp.
– wszelkie zaświadczenia lekarskie dotyczące przebytych chorób, ogólnego stanu zdrowia, również psychicznego.

Dodatkowo, należy sądowi przedstawić aktualną sytuacją materialną wnioskodawcy – a więc opisać i udokumentować środki finansowe i materialne, które posiada wnioskodawca, a także wydatki, które musi ponosić. Należy więc dołączyć:

– akt notarialny czy też inny dokument wskazujący na własność danej nieruchomości,
– aktualną umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o uzyskiwanych zarobkach,
– potwierdzenia przelewów dotyczące bieżących opłat – czynsz, media itp. (mogą to być także rachunki i faktury),
– inne dokumenty wskazujące na wydatki – stałe opłaty związane np. z uczęszczaniem dziecka do szkoły czy też zajęcia dodatkowe, stałe wizyty lekarskie itp.

Kancelaria PPSC obsługuje projekty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Dominika Czuchaj, aplikantka adwokacka, Kraków, marzec 2017 roku

 

dokumenty do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.