Czym jest ordynacja podatkowa? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Czym jest ordynacja podatkowa?

Ordynacja podatkowa jest podstawowym aktem prawnym normującym zobowiązania podatkowe, postępowania podatkowe, kontrole czy czynności sprawdzające. Dla podatników oznacza to, że w przypadku konfrontacji z urzędami z zakresu podatków dochodowych, podatku od towarów i usług czy podatków lokalnych kluczowe będą przepisy omawianej ustawy.

Zasady prawa podatkowego – prawa podatnika

Już na wstępie ordynacji Ustawodawca przewidział zasadę prawa podatkowego stanowiącą, iż wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Zgodnie z założeniami, podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji związanych z funkcjonowaniem wadliwych przepisów. Ponadto, zgodnie z innymi regułami postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, a organy są zobowiązane udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień. 

Inna zasada wskazuje, że organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. W ustawie wskazano nadto na zasadę szybkości i prostoty postępowania podatkowego. Zgodnie z nią, organy powinny działać szybko, posługując się przy tym możliwie najprostszymi środkami, a sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, powinny być załatwiane niezwłocznie. Takie przepisy mają chronić głównie przedsiębiorców przed długofalowymi, negatywnymi konsekwencjami prowadzenia działań administracji podatkowej. Powyższe zasady odnoszą się również do czynności sprawdzających czy kontroli podatkowych. 

Interpretacja indywidualna, ogólna, WIS – zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwencjami.

W ordynacji podatkowej można również odnaleźć przepisy z zakresu interpretacji indywidualnej i procedury jej uzyskania. Podatnik występując do odpowiedniego organu, może otrzymać potwierdzenie prawidłowości swoich działań z zakresu prawa podatkowego, co do zasady w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku negatywnej odpowiedzi w interpretacji zawiera się wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. 

Nie można również pominąć interpretacji ogólnych czy Wiążących Informacji Stawkowych, które również są określone w ordynacji podatkowej. Pierwsze z nich wydawane są przez Ministra ds. finansów publicznych celem zapewnienia jednolitego stosowania prawa, drugie natomiast są decyzjami wydawanymi na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów czy świadczenia usług. W tym miejscu korzyścią dla Podatnika może okazać się fakt, że zarówno interpretacja indywidualna jak i ogólna, co do zasady obowiązują bezterminowo, co może wskazywać na pewną trwałość w zakresie stosowania prawa podatkowego. 

Choć powyższe kwestie nie wyczerpują wszystkich uregulowań ordynacji, omawiana ustawa będzie również wskazywać podstawowe definicje prawa podatkowego takie jak np. podatnik czy płatnik, określać metodologię liczenia terminów czy szczegółowo omawiać zagadnienia z zakresu kontroli podatkowej czy czynności sprawdzających.

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków

czerwiec 2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.