Opodatkowanie egzemplarzy autorskich - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Opodatkowanie egzemplarzy autorskich

Zgodnie z art. 63 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli umowa przewiduje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie określonej w umowie. Stąd każdorazowo w przypadku tzw. umów wydawniczych powstaje pytanie, czy przekazanie autorowi nieodpłatnie egzemplarzy autorskich powoduje powstanie po jego stronie przychodu, a jeżeli tak, to jak należy rozliczyć podatek dochodowy  z tego tytułu.

Zgodnie z utrwalonym poglądem organów podatkowych egzemplarze autorskie stanowią dla twórcy korzyść majątkową niezależnie od wypłaconego honorarium i są źródłem przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód taki należy obliczyć z uwzględnieniem wartości rynkowej przekazanych egzemplarzy autorskich dzieła. Zastosowanie mogą znaleźć w tym przypadku także koszty uzyskania przychodu ustalone na poziomie 50%. Przepisy ustawy o PIT nie przewidują zwolnienia z opodatkowania tego rodzaju przychodów (por. interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak sprawy: IBPBII/1/436-571/10/AŻ, interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2012 roku, znak sprawy: ILPB2/415-897/12-2/TR, interpretacja podatkowa Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2016 roku wydana do sygnatury: DD3.8222.2.451.2015.IMD).

Biorąc pod uwagę powyższe wartość egzemplarzy autorskich (wg ceny rynkowej) należy doliczać do wypłacanego honorarium i od tak ustalonego przychodu odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, oraz w całości kwotę tę uwzględnić w wystawianym autorowi PIT-11.

Obowiązek uwzględnienia wartości egzemplarzy autorskich jest niezależny od tego, czy w umowie wprowadzono postanowienia w tym zakresie, gdyż wynika z przepisów prawa podatkowego.

Dla doprecyzowania i uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości autora co do poprawności odprowadzonej w jego imieniu zaliczki na podatek dochodowy można jednak wprowadzić postanowienie np. o następującej treści: „Autor oprócz honorarium otrzyma x egzemplarzy autorskich, podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Justyna Olek, aplikantka adwokacka Kraków, kwiecień 2016 roku

copyright-1700172_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.