Rozdzielność majątkowa w małżeństwie dłużnika na wniosek wierzyciela? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie dłużnika na wniosek wierzyciela?

W przypadku gdy małżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania to co do zasady wierzyciel może prowadzić egzekucję tylko z przedmiotów majątkowych wchodzących  w skład majątku osobistego dłużnika. W praktyce może się więc okazać, że choć wierzyciel uzyska korzystny dla siebie wyrok sądowy i skieruje sprawę do komornika to nie ma możliwości zaspokojenia swoich roszczeń, bo okaże się, iż dłużnik nie posiada żadnego własnego majątku, a wszystko co ma jest „wspólne”- dłużnika i jego małżonka.

Co w takiej sytuacji?

Dzięki regulacji przewidzianej w art. 52§1a k.r.o. wierzyciel nie pozostaje w takim przypadku bezradny. Jeśli egzekucja z majątku osobistego nie przynosi rezultatu warto rozważyć wystąpienie z powództwem o ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Stronami takiego postępowania będą wierzyciel jako powód, oraz małżonkowie jako pozwani.

Ile wynosi opłata od pozwu? Do jakiego sądu należy wnieść pozew?

Pozew podlega stałej, niezbyt wygórowanej opłacie, w wysokości 200 zł. Powództwo należy złożyć do sądu rejonowego rodzinnego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Występując z tego rodzaju powództwem należy uprawdopodobnić, że zaspokojenie wierzytelności wymaga dokonania podziału majątku wspólnego– taka sytuacja może mieć miejsce np. wtedy gdy jedynym wartościowym składnikiem majątku dłużnika jest nieruchomość objęta wspólnością małżeńską. W razie ustanowienia rozdzielności majątkowej wspólność łączna przekształci się we wspólność ułamkową, a z tak powstałego udziału dłużnika w nieruchomości będzie można przeprowadzić egzekucję.

Jak wynika z powyższego, brak wystarczającego majątku osobistego dłużnika nie musi prowadzić do bezskuteczności prowadzonej egzekucji- jeżeli dłużnik posiada majątek objęty wspólnością małżeńską to z niego także może być prowadzona egzekucja, pod warunkiem podjęcia przez wierzyciela przewidzianych prawem czynności.

 

Justyna Olek, aplikantka adwokacka Kraków, wrzesień 2016 roku

money-2033591_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.