Korzyść finansowa jako niezbędna przesłanka zakwalifikowania jako pośrednik kredytowy - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

krzysztof

Korzyść finansowa jako niezbędna przesłanka zakwalifikowania jako pośrednik kredytowy

Bardzo wielu przedsiębiorców działających na rynku obok sprzedaży towarów lub usług stanowiących przedmiot ich działalności dodatkowo oferuje kredyty udzielane przez banki w celu sfinansowania nabycia tych rzeczy lub usług. Należy zwrócić uwagę, że takie działanie może wiązać się z uznaniem, że dany przedsiębiorca jest pośrednikiem kredytowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1528, dalej jako ustawa).

 

Jak działa pośrednik kredytowy?

Ocena tego czy przedsiębiorca działa jako pośrednik kredytowy jest o tyle ważna, że przepisy rozdziału 2 ustawy nakładają na pośrednika szereg obowiązków podczas czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt. W przeważającej mierze jest to powiązane z wymogiem należytego poinformowania konsumenta o szczegółach udzielanego kredytu/pożyczki.

Jedną z kluczowych przesłanek składających się na wyrażoną w art. 5 pkt 3 ustawy definicję pośrednika kredytowego jest okoliczność, iż za podejmowane działania związane z przygotowaniem, oferowaniem, zawarciem umowy o kredyt otrzymuje on korzyść finansową. Najprostszym przykładem jest doradca kredytowy, który pomaga Klientom wybrać najlepszą ofertę z dostępnych na rynku, zaś później za swoją pracę otrzymuje konkretne wynagrodzenie (czy to w formie zapłaty umówionej kwoty przez Klienta, czy prowizji od banku).

Jeżeli zatem umowa, którą przedsiębiorca oferujący swoim Klientom finansowanie swoich towarów/usług za pomocą kredytu przewiduje wynagrodzenie dla tego przedsiębiorcy w związku z samym faktem udzielenia finansowania, np. prowizja od wysokości udzielonej pożyczki, to mamy do czynienia z spełnieniem w/w przesłanki, co oznacza, że przedsiębiorcę wiążą przewidziane ustawą dodatkowe wymogi.

Kiedy przedsiębiorca nie jest pośrednikiem kredytowym?

Jeżeli natomiast umowa z bankiem nie przewiduje korzyści finansowej na rzecz przedsiębiorcy, wobec czego wynagrodzenia jakie otrzyma stanowi zapłatę wyłącznie za towar/usługę dostarczone w ramach jego „normalnej” działalności gospodarczej, to nie jest on pośrednikiem kredytowym w rozumieniu przepisów ustawy.

Oczywiście każdy przypadek należy ocenić indywidualnie, zaś w tym artykule skupiłem się wyłącznie na kwestii korzyści finansowej otrzymywanej przez pośrednika, nie mniej jest to jeden z kluczowych aspektów oceny czy Twoja firma działa jako pośrednik kredytowy czy też nie.

 

Krzysztof Jagielski, radca prawny, grudzień 2016 roku

money-1816368_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.