header

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces
klienci

434

Klientów

lat na rynku

8

Lat na rynku

zakończone sprawy sądowe

1923

Zakończone sprawy sądowe

proekty inwestycji

33

Projektów inwestycyjnych

PRAWO SPADKOWE

Prawem spadkowym określamy zbiór przepisów regulujących kwestie dotyczące dziedziczenia. Jest to dział prawa cywilnego, w którego skład wchodzą zasady oraz obowiązki związane z prawami przechodzącymi po śmierci spadkodawcy na spadkobiercę lub spadkobierców podczas postępowania spadkowego. Określa on też zasady dziedziczenia- w trybie testamentowym lub ustawowym.

Nasza doświadczona i renomowana kancelaria prawa spadkowego chętnie pomoże Państwu w uregulowaniu wszelkich tematów związanych ze spadkiem. Udzielamy konsultacji, porad prawnych, gwarantujemy rzetelną pomoc w różnego rodzaju sprawach spadkowych, takich jak np.: stwierdzenie nabycia spadku, testament, wydziedziczenie, długi spadkowe, zachowek, dział spadku.

Dobry adwokat od prawa spadkowego

Kwestie dotyczące spadkobrania bywają bardzo zawiłe, wsparcie w tym zakresie oferują m.in. nasi adwokaci od spraw spadkowych. Jak pokazuje wieloletnia praktyka, sprawy spadkowe potrafią się komplikować i utrudniać podział majątku, zwłaszcza w przypadku gdy jest wielu spadkobierców. Warto więc skorzystać w takiej sytuacji z pomocy dobrego adwokata od spraw spadkowych. Specjalista w tym temacie nie tylko udziela Klientom porad prawnych ułatwiających cały proces, lecz również reprezentuje ich w sądzie i prowadzi sprawy sądowe w przypadku obalenia testamentu. Zapewniamy, że, każdy adwokat z naszego zespołu doprowadzi do pomyślnego rozwiązania problemów związanych ze spadkiem. Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące prawa spadkowego.

Czym jest prawo spadkowe?

Wraz ze śmiercią osoby fizycznej nie znikają jej długi czy wymagania związane z wierzytelnością. Wszystko po niej przenosi się na spadkobierców jako spadek. Niesie to za sobą dwie opcje – jedną z nich jest majątek, jednak czasem zastępują go nieopłacalne lub wysokie do spłacenia długi. Prawo spadkowe nie tylko określa, co dokładnie pozostawił po sobie spadkodawca, lecz również stanowisko prawne spadkobiercy, czyli – chęć przyjęcia lub odrzucenia pozostawionego spadku.

Większą rolę pełni w przypadku dziedziczenia ustawowego, jednak znajduje swoje zastosowanie również w pewnych kwestiach dotyczących dziedziczenia testamentowego. Zawierają się na nie również przepisy dotyczące zachowku, swoim działaniem chroniące najbliższą rodzinę zmarłego przed wykluczeniem z testamentu.

Do kiedy może nastąpić zgłoszenie nabycia spadku? Jest to bardzo ważne, aby pamiętać o  tym, że nabycie spadku należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od chwili, gdy uprawomocnieniu ulega postępowanie sądowe w sprawie stwierdzenia nabycia spadku bądź uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia, jednak to dotyczy jedynie osób, które są zwolnione z podatku.

Jakie wyróżniamy rodzaje dziedziczenia?

Na dziedziczenie ustawowe składają się w całości przepisy prawa spadkowego, nie wymaga ono działania od spadkodawcy. Decydują o tym, które grupy z rodziny zmarłego oraz w jakiej kolejności powinny dochodzić do spadku. Kiedy dochodzi do ustawowego dziedziczenia? Dzieje się tak, jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu lub ten przez niego sporządzony okaże się nieważny.

Drugim rodzajem dziedziczenia jest dziedziczenie testamentowe, które w przeciwieństwie do dziedziczenia ustawowego pozwala spadkodawcy na pełną swobodę we wszystkich ważnych dla niego decyzjach, takich jak kto zostanie jego spadkobiercą lub co wydarzy się z jego majątkiem po śmierci.

Jaki jest schemat dziedziczenia spadku?

Spadkobierców w Polsce dzielimy na kilka grup. Według kolejności dziedziczenia są to:

W przypadku pierwszej grupy następuje równy podział, jednak część, która przypada małżonkowi, nie może być mniejsza niż 25% całego spadku.

Co powoduje unieważnienie testamentu?

Unieważnienie testamentu zachodzi poprzez podniesienie zarzutów jego nieważności oraz wskazanie ich przyczyny. Można tego dokonać jedynie drogą sądową, przykładowo w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub postępowaniu o dział spadku, który jest rozporządzeniem pomiędzy spadkobiercami rzeczy oraz praw w nim zawartych. Reguluje również kwestie związane z ewentualnymi długami pozostawionymi przez spadkodawcę.

W jaki sposób może dojść do działu spadku?

Podział może nastąpić na dwa sposoby – na mocy umowy sporządzonej pomiędzy wszystkimi uwzględnionymi spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu na żądania dowolnego z nich. W razie kwestii spornych między spadkobiercami pomocy w tym zakresie może udzielić doświadczony prawnik spadkowy. Dział spadku jest wykonywany w celu zlikwidowania stanu współwłasności spadku. Skutkuje więc tym, że osoby, które do tej pory były współwłaścicielami spadku, stają się wyłącznymi właścicielami konkretnych części, które się na niego składają.

Kto ma prawo do dziedziczenia majątku po rodzicach?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do dziedziczenia majątku po rodzicach w pierwszej kolejności posiadają dzieci. W przypadku jednak gdy rodzic w momencie śmierci był w związku małżeńskim, dziedziczy go małżonek wraz z dziećmi. Warto podkreślić, że prawa do dziedziczenia spadku nie mają byłe żony i byli mężowie.

W razie dodatkowych pytań, szczegółowych informacji w zakresie dziedziczenia majątku może udzielić Państwu adwokat od spraw spadkowych z naszej kancelarii.

Czym jest zachowek i komu się należy?

Zachowek to uprawnienie, według którego pewnym osobom przysługuje możliwość wystąpienia o zapłatę kwoty pieniężnej od osoby powołanej do spadku zamiast nich. Jest świadczeniem gwarantowanym dla tych najbliższych, których pominięto w testamencie. Zachowek należy się jedynie osobom zstępnym, czyli potomkom spadkodawcy oraz małżonkowi i rodzicom spadkodawcy. Staranie się o zachowek jest ograniczone czasowo. Osoba starająca się o zachowek ma 5 lat, zanim roszczenie o jego zapłatę się przedawni. Czas ten liczy się od otwarcia bądź też ogłoszenia testamentu.

Kiedy i jak podważyć zachowek?

Można powołać się na art. 5 kodeksu cywilnego, według którego: „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Mowa tu o takich sytuacjach jak dziecko niezajmujące się swoim ciężko chorym rodzicem lub gdy jest możliwe udowodnienie, że osoba do niego uprawniona nie utrzymywała kontaktu ze spadkodawcą

Jest to możliwe w przypadku, gdy uprawniona do zachowku osoba wbrew woli spadkodawcy uporczywie postępowała w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dopuściła się względem jego, lub kogoś z najbliższych mu osób celowego i umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności czy też rażącej obrazy czci.

Czy jest możliwy zachowek w przypadku testamentu? Odrzucenie spadku a zachowek

O zachowek mogą się starać osoby do tego uprawnione (zstępni, małżonek lub rodzice). Zachowek jest równowartością zawartej w przepisach części udziału spadkowego, który przypadłby po spadkodawcy na mocy ustaw. Zasadą jest również to, że zachowek ma wynosić połowę tego, co przypadłoby przy dziedziczeniu ustawowym. Wyjątkiem od niej są osoby niezdolne do pracy lub małoletnie – w tym przypadku przysługuje im ⅔ wartości udziału spadkowego. W momencie odrzucenia spadku ustaje tak zwane uprawnienie do dziedziczenia ustawowego. Konsekwencją tego jest niemożność wystąpienia o zachowek.

Dziedziczenie roszczenia o zachowek – na czym polega?

Jako że jest to roszczenie majątkowe, roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu. Jednak dziedziczyć je może jedynie ten ze spadkobierców, który należy do kręgu osób uprawnionych do takiego zachowku po pierwszym spadkodawcy. Liczy się tu, do której z grup spadkobierców należała osoba, po której dziedziczy się prawo. Jak można unieważnić wydziedziczenie? Wydziedziczenia da się uniknąć, przykładowo jeśli spadkodawca nie słusznie nam coś zarzucił, w późniejszym czasie coś wybaczył, lub podważając testament. Wniosek o unieważnienie wydziedziczenia należy złożyć go do sądu właściwego miejscowo, w większości znajdującego się w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

Czym jest otwarcie spadku? Jak go otworzyć?

Chwilą otwarcia spadku określa się moment śmierci spadkodawcy. Dokonuje się go u notariusza – otwarcie spadku polega na sporządzeniu oraz zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedzica. Może on go wykonać zarówno w przypadku, gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament, jak również gdy testamentu nigdy nie było – w takim przypadku o tym, kto zostanie spadkobiercą, decydują przepisy. Kto oficjalnie otwiera spadek? Zawsze to sąd albo notariusz zarówno otwiera, jak i ogłasza testament. Może to zrobić jedynie, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy, na przykład akt zgonu.

Czy spadek może się przedawnić?

Nie, żaden spadek nie ulega przedawnieniu. Jest tak z prostego powodu – w momencie otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) następuje objęcie go przez spadkobierców. Można go jedynie odrzucić. Mówiąc jednak o sprawach o nabycie spadku czy dzieleniu spadku, nie ma mowy o przedawnieniu. Warto jednak podczas zajmowania się takimi sprawami nie odwlekać ich w czasie, gdyż czasem mamy ograniczony czas na podjęcie pewnych działań.

Czym jest darowizna? Kiedy może zostać doliczona do spadku?

Darowizna to coś, co dostaliśmy od spadkodawcy jeszcze za jego życia, w przeciwieństwie do spadku. Jej umowa może ulec odwołaniu lub zawarciu pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu, w jakim powinna zostać wykonana. W momencie dziedziczenia ustawowego zarówno darowizny, jak i zapisy windykacyjne zaliczane są na schedę spadkową, jeżeli zostały dokonane na rzecz osób, które są uprawnione do zachowku. W jakim przypadku nie zalicza się darowizny na schedę spadkową? Według kodeksu cywilnego darowizny nie trzeba zaliczać na poczet schedy w przypadku, kiedy wynika to z oświadczenia spadkodawcy lub biorąc pod uwagę możliwe okoliczności danej sprawy.

Czy darowizna pieniężna zalicza się do spadku?

Wszystkie darowizny, które zostały przyjęte za życia, wchodzą do masy spadkowej i zaliczane są do schedy w grupie osób, które posiadają prawo do zachowku. W przypadku jednak gdy spadkodawca dokonał takiej darowizny na rzecz osoby nieuwzględnionej w grupie zachowkowej, okres zaliczania darowizny do spadku trwa dziesięć lat. Co to jest scheda spadkowa? Kodeks cywilny, który reguluje prawo spadkowe, nie posiada sformułowanej definicji schedy spadkowej, lecz według słownika jest to odziedziczony po kimś majątek. Schedę spadkową stanowi wartość netto spadku. Oblicza się ją jako wartość majątku spadkowego zgodnie z jego stanem na dzień otwarcia spadku.

 

Sprawy spadkowe potrafią być złożone, z tego względu warto sięgać po pomoc wykwalifikowanych specjalistów. Nasi adwokaci przeprowadzą każdego Klienta przez cały proces spadkowy i po wspólnych ustaleniach rozwiążą nawet najbardziej skomplikowany problem. Zachęcamy serdecznie do skorzystania z naszych usług, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Kontakt

Logo

NIP: 9442193874
REGON: 120814066

SIEDZIBA KANCELARII

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94

(+48) 609 521 683

BIURO TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

BIURO ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne

(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.