Obowiązek wydania do 30 czerwca 2017 roku świadectwa pracy dla pracownika zatrudnianego na kolejnych umowach na czas określony - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Obowiązek wydania do 30 czerwca 2017 roku świadectwa pracy dla pracownika zatrudnianego na kolejnych umowach na czas określony

Do 30 czerwca 2017 roku pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy pracownikowi, który nadal pozostaje zatrudniony na umowę na czas określony, a do dnia 31 grudnia 2016 roku jego łączny czas zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony nie przekraczał 24 miesięcy. Powyższy obowiązek wynika ze zmian w art. 97§1(1) k.p., wprowadzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Obowiązki pracodawcy przed nowelizacją

Zgodnie z art. 97§1 (1) k.p. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 roku pracodawca miał obowiązek wydawania świadectw pracy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony, pozostającym w stosunku pracy, które to świadectwa obejmować miały zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z nich, przy czym jeśli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy miało nastąpić po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.
Przykładowo, jeśli pracownik był zatrudniony na umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku, następnie na podstawie kolejnej umowy na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku i 1 lipca 2016 roku podpisywano z pracownikiem kolejną umowę, to mimo kontynuowania zatrudnienia z dniem 30 czerwca 2016 roku pracodawca miał obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy dokumentujące dotychczasowe zatrudnienie (30 czerwca był dniem z którym następowało rozwiązanie ostatniej umowy zawartej przed upływem 24 miesięcy od powstania stosunku pracy).

Świadectwa pracy po zmianach

W myśl znowelizowanego art. 97 k.p., które obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, nie trzeba już takiemu pracownikowi wystawiać świadectwa pracy za kolejne okresy zatrudnienia, aż do czasu zakończenia współpracy, jeśli kolejna umowa na czas określony zostanie zawarta w ciągu 7 dni od rozwiązania poprzedniej umowy (chyba, że pracownik złoży wniosek o wydanie takiego świadectwa).

Przepisy przejściowe- obowiązek wystawienia świadectw pracy do 30 czerwca 2017 roku

Niezależnie od powyższego art. 22 ustawy nowelizującej przewiduje obowiązek wystawienia świadectw pracy w przypadkach, gdy pracodawca zatrudniał pracownika w ramach kolejnych umów na czas określony przed zmianą przepisów, tj. przed 1 stycznia 2017 roku, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące, i jeszcze przed zmianą przepisów doszło do zawarcia kolejnej umowy na czas określony, która trwa do dziś. W takim przypadku świadectwo pracy za okresy pracy zakończone do dnia 31 grudnia 2016 roku pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie zmian w przepisie, tj. do 30 czerwca 2017 roku.
Podsumowując, obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi, który nadal jest zatrudniony u danego pracodawcy, powstaje jeśli spełnione są następujące warunki:
a. do dnia 31 grudnia 2016 roku łączny czas zatrudnienia takiego pracownika wynosił mniej niż 24 miesiące,
b. przed 31 grudnia 2016 roku zawarto z takim pracownikiem kolejną umowę o pracę na czas określony,

Świadectwo pracy w takim przypadku wystawia się za okresy zatrudnienia zakończone do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Przykładowo, jeśli pracodawca zatrudnił pracownika na podstawie umowy na czas 8 miesięcy, a następnie na 12 miesięcy (łącznie 20 miesięcy), przy czym druga z w.w umów uległa rozwiązaniu z dniem 30 listopada 2016 roku, a 1 grudnia 2016 roku podpisał z nim kolejną umowę na czas określony, która trwa nadal (co oznacza, że na dzień 31 grudnia 2016 roku okres zatrudnienia nie obligował pracodawcy do wystawienia świadectwa, gdyż był krótszy niż 24 miesiące) to pracodawca ma obowiązek do 30 czerwca 2017 roku wydać świadectwo obejmujące 2 pierwsze okresy zatrudnienia (8 miesięcy i 12 miesięcy- tj. okresy zatrudnienia zakończone przed 31 grudnia 2016 roku).
Świadectwem pracy nie obejmuje się w takim przypadku dalszego zatrudnienia (w ramach umowy obejmującej okres po 1 stycznia 2017).

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, czerwiec 2017 roku.

men-shaking-hands-1194586_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.