Rejestracja znaku towarowego. Klasy towarowe i usługowe

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Rejestracja znaku towarowego. Do czego służą klasy towarowe i usługowe oraz jak prawidłowo je wybrać?

Jedną z priorytetowych kwestii związanych z rejestracją znaku towarowego jest sporządzenie odpowiedniej klasyfikacji towarów i usług, dla których oznaczania przeznaczony jest określony znak towarowy. Taki obowiązek wynika wprost z definicji znaku towarowego – jest to oznaczenie, które służy do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Z tego też względu koniecznym jest wskazanie, o jakie konkretnie towary i usługi chodzi.

Czym są klasy towarowe i usługowe oraz do czego służą ?

Każdy przedsiębiorca na rynku oferuje towary i/lub usługi. Rejestrując znak towarowy, należy wskazać, co dany przedsiębiorca będzie oferował, stąd też konieczność wybrania odpowiedniej „klasy”. Z pomocą przychodzi tu klasyfikacja nicejska. Powyższa składa się z 45 klas, w tym 34 klas, które dotyczą towarów oraz 11 klas, które dotyczą usług.

Wypełniając wniosek o rejestrację znaku towarowego, koniecznym jest wskazanie klasy towarów i usług, dla których w/w znak ma zostać zastrzeżony. Oznacza to, że znak towarowy nie jest zastrzegany dla wszystkich możliwych towarów i usług, ale tylko dla tych, które wskazane zostaną we wniosku. Klasyfikacja nicejska wskazuje zatem obszar wyłączności na dany znak towarowy.

PRZYKŁAD:
Jeżeli zastrzeżemy nazwę XYZ na terytorium Unii Europejskiej (w EUIPO) w klasie numer 25 (Klasa 25 obejmuje głównie odzież, obuwie i nakrycia głowy dla ludzi), to zyskujemy wyłączność na posługiwanie się nazwą XYZ w kontekście wyłącznie odzieży, obuwia i nakrycia głowy dla ludzi. Oznacza to, że jeżeli pojawiłby się przedsiębiorca we Włoszech, który zacząłby produkować buty i na ich metkach umieszczałby nazwę „XYZ”, to na podstawie posiadanego prawa ochronnego na znak towarowy będziemy mogli zakazać w/w firmie takiego oznaczania obuwia. Natomiast jeżeli przedsiębiorca polski założy sieć cukierni pod nazwą „XYZ”, to nie będziemy mogli zakazać mu powyższego, bo w/w działa w zupełnie innej branży niż branża, w której nasz znak został zastrzeżony (w/w będzie miał prawo posługiwać się nazwą „XYZ” w odniesieniu do swojej sieci cukierni).

Należy zatem pamiętać, iż wybór klas powinien być przemyślany, albowiem po zarejestrowaniu znaku towarowego nie ma możliwości „rozszerzenia” ochrony znaku na nowe towary lub usługi. Jeżeli działalność przedsiębiorcy po zarejestrowaniu znaku towarowego ulegnie zmianie, wówczas zaistnieje konieczność złożenia nowego wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego obejmującego inne/dodatkowe towary i usługi. Z tego względu przed sporządzeniem w/w wniosku należy przemyśleć zarówno bieżący zakres oferowanych towarów i usług, jakie mają być oznaczane danym znakiem towarowym, jak również te towary/usługi, które potencjalnie mogą być nim oznaczane w przyszłości (w ciągu najbliższych 5 lat).

Warto wiedzieć, że opłata urzędowa za zgłoszenie znaku jest uzależniona nie od ilości samych towarów, ale od ilości wybranych klas, dla których chcemy zastrzec znak towarowy. Im więcej klas towarowych, w których znak został zgłoszony, tym wyższa opłata za rejestrację.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, 23 września 2022 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.