Informacje o spółkach - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Informacje o spółkach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób, w prawie każdym celu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym). Po rejestracji spółka jest oficjalnie utworzona.

Ile powinien wynosić kapitał zakładowy sp. z o.o.?

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 5.000 PLN. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 PLN. Udziały nie mogą być nabyte poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udziały zostały objęta po cenie wyżeszej niż nominalna, nadwyżkę przenosi się na kapitał zapasowy.

Nazwa firmy, może być wybierana swobodnie, ale powinna zawierać ozanczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W codziennej działalności jest możliwe używanie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

Kto reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki ?

Udziałowcy spółki nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Członkowie Zarządu mogą w pewnych sytuacjach ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale tylko w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce nie jest możliwa. Członek Zarządu może wyłączyć własną odpowiedzialność, jeżeli np. w odpowiednim czasie  złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub jeżeli udowodni, że mimo nie złożenia wniosku o głoszenie upadłości wierzyciel nie poniósł szkody.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana przez Zarząd. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. Członkowie Zarządu mogą być wybrani spośród udziałowców lub spoza tej grupy. Członek Zarządu jest wybierany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób. Nie może być ustanowiona tylko przez jednoosobową spółkę z o.o.

Statut Spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym). Wraz z rejestracją takiej spółki uzyskuje osobowość prawną.

Ile powinien wynosić kapitał spółki akcyjnej?

Kapitał początkowy spółki akcyjnej musi wynosić co najmniej 100 000 PLN. Kapitał początkowy powinien zostać podzielony na akcje o równej wartości nominalnej.

Kto reprezentuje spółkę akcyjną oraz kto ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania?

Za swoje zobowiązania spółka odpowiada z całego majątku. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Spółka akcyjna jest reprezentowana przez Zarząd. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. Członkowie Zarządu mogą być wybierani spośród akcjonariuszy lub spoza tej grupy. Członkowie są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, chyba że Statutu Spółki mówi inaczej. Członek Zarządu może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.

 

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, lipiec 2015 roku

personal-360201_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.