Tajemnica przedsiębiorstwa – co to jest i jak ją chronić ? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Tajemnica przedsiębiorstwa – co to jest i jak ją chronić ?

Tajemnica przedsiębiorstwa to pojęcie zdefiniowane w ustawie. Definicję tę znajdziemy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  z dnia 16 kwietnia 1993 r. , w artykule 11. 

Zgodnie z ustawą „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

Konieczne przesłanki do ochrony prawnej informacji

Nie każda zatem informacja podlega ochronie prawnej, tylko taka, która spełnia kryteria ww. definicji. Aby zatem informacja podlegała ochronie prawnej z mocy ustawy muszą wystąpić następujące przesłanki. 

Po pierwsze informacja musi mieć określony charakter/rodzaj tj. techniczny, technologiczny, organizacyjny.

Po drugie informacja musi być wartościowa, musi mieć „wartość gospodarczą”, nie może być zatem informacją błahą, bez znaczenia. 

Po trzecie nie może być informacją powszechnie znaną lub łatwo dostępną.

Po czwarte uprawniony do informacji musi podjąć działania w celu zachowania jej w poufności.

Z punktu widzenia ochrony tajemnic firmy, kluczowa jest ww. czwarta przesłanka tj. podjęcie działań zmierzających do zachowania informacji w poufności. Chcąc bowiem na drodze cywilnej lub karnej dochodzić swoich praw w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa koniecznym będzie wykazanie spełnienia się także tej przesłanki.

Zachowanie poufności w biznesie – działania faktyczne i prawnicze

Działania w celu zachowania poufności mogą być zarówno działaniami faktycznymi (wprowadzanie kodów dostępu, haseł, posiadanie sejfów etc.), jak i działaniami prawnymi (wprowadzenie regulaminów, podpisywanie umów o poufności etc.).

Aby skutecznie chronić informacje poufne w relacjach z innymi przedsiębiorcami, warto podpisywać umowę o zachowaniu poufności (NDA – non disclosure agrément); Warto w umowach tych przewidzieć kary umowne za naruszenie postanowień umowy. 

W relacjach wewnętrznych (tj. w relacjach z pracownikami) wskazać należy, że co prawda kodeks pracy nakłada na pracowników obowiązek przestrzegania tajemnic pracodawcy – to jednak także w tych przypadkach w szczególności w stosunku do kluczowych grup pracowników – warto rozważyć zawieranie NDA albo wprowadzenie regulaminów dot. ochrony informacji poufnych. 

Piotr Proniewski, adwokat Kraków

Maj 2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.