Zryczałtowane koszty odzyskiwania należności należnych - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Zryczałtowane koszty odzyskiwania należności należnych

Dochodzenie zapłaty od kontrahenta nawet na etapie przedsądowym kosztuje przedsiębiorcę zarówno czas jak i pieniądze. Zdając sobie z tego sprawę ustawodawca przewidział możliwość domagania się swoistej rekompensaty za wydatki związane z odzyskiwaniem należności.

Który przepis prawny reguluje koszty odzyskiwania należności należnych? Ile one wynoszą ?

W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) w art. 10 ust. 1 tej ustawy określone zostało, że wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek za opóźnienie w regulowaniu przez dłużnika jego zobowiązania we wskazanych w tej ustawie terminach, przysługuje od takiego dłużnika zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Rekompensata ta wynosi równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
Warto więc pamiętać, że można się domagać zapłaty takiej dodatkowej kwoty.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, czerwiec 2016 roku

dollar-2091763_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.