Zmiany w ustawie o własności lokali - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Zmiany w ustawie o własności lokali

11 września 2017 roku weszły w życie istotne zmiany wprowadzone w ustawie o własności lokali w związku z nową ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dnia 20 lipca 2017 roku. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe przesłanki skutecznego ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, bez spełnienia których wyodrębnienie może w ogóle nie dojść do skutku.

Zgodność z prawem miejscowym i decyzjami

W art. 2 ustawy o własności lokali został dodany ust. 1a, w myśl którego ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Przepis ten wprowadza także ograniczenie odrębnej nieruchomości w budynku mieszkalnym do maksymalnie dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.

Konsekwencje niezgodności

Niezgodność ustanowienia odrębnej własności lokalu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wymienionymi decyzjami rodzić będzie odtąd poważne konsekwencje. W takiej sytuacji, zgodnie z nowym ust. 3 dodanym do art. 11 ustawy sąd, dokonując zniesienia współwłasności nieruchomości, nie orzeknie o jej podziale na wyodrębnione lokale, a jedynie ustali udziały współwłaścicieli w nieruchomości. Oznacza to, że nabywca lokalu nie będzie dysponował prawem do niego jako wyłączny właściciel odrębnego lokalu, będzie zaś współwłaścicielem całej nieruchomości zgodnie z określonym przez sąd udziałem.

Powództwo o stwierdzenie nieważności wyodrębnienia lokalu

Nowelizacja wprowadziła także możliwość wytoczenia powództwa przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starostę o stwierdzenie nieważności ustanowienia odrębnej własności lokalu w sytuacji, gdy została ona ustanowiona bez odpowiedniego zaświadczenia starosty. Ustawa wymaga uzyskania zaświadczenia starosty, stwierdzającego, czy lokal można uznać za samodzielny na podstawie przesłanek, takich jak wydzielenie trwałymi ścianami, przeznaczenie na pobyt ludzi i spełnianie ich potrzeb mieszkaniowych.

Odrębna własność lokalu pod kontrolą

Jakie wnioski płyną z analizy przepisów wprowadzonych przez nowelizację? Ustanawianie odrębnej własności lokalu mieszkalnego podlegać będzie bardziej rygorystycznej kontroli pod względem jego zgodności z przepisami obowiązującego prawa i decyzjami organów, regulującymi kwestie zagospodarowania przestrzennego. Brak zgodności skutkował będzie w ostatecznych przypadkach niewyodrębnieniem lokalu po stwierdzeniu nieważności ustanowienia odrębnej własności przez sąd albo na etapie zniesienia współwłasności.

autor: Leszek Przybyłka, adwokat, doradca podatkowy

Kraków, wrzesień 2017 roku

 

Zmiany w ustawie o własności lokali

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.