Podatek od nieujawnionych dochodów - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Podatek od nieujawnionych dochodów

Począwszy od 2016 roku możliwe jest uniknięcie 75% podatku od nieujawnionych dochodów. Warunkiem jest udokumentowanie źródła pochodzenia tych dochodów.

W ustawie o PIT zdefiniowano przychody podatnika, która nie znajdują pokrycia w legalnych i ujawnionych źródła oraz te pochodzące z nieznanych lub nielegalnych źródeł. Zgodnie z art. 25b „za przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1b, uważa się przychody:

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej

– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku”.

Jako wydatek określona została wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki.

Podatnik musi udowodnić fiskusowi skąd pochodzą budzące wątpliwości dochody. Jeśli dochody te będą starsze niż 5 lat nie będzie konieczne udowodnienie ich pochodzenia, lecz jedynie samo ich uprawdopodobnienie.

Stawka sankcyjna 75% jest obecnie stosowana jedynie w przypadku, gdy przychód nie będzie się mieścił w kategoriach opodatkowanych lub nieopodatkowanych w rozumieniu ustawy o PIT. Oznacza to, że jeśli będzie możliwa do zastosowania zwykła stawka podatkowa, to należy ją zastosować.

Ustawodawca wprowadził zmiany z uwagi na wyroki Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13 i z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09), w których Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją m.in. art. 20 ust. 3 ustawy o PIT.

 

Leszek Przybyłka, adwokat, listopad 2016 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.