Co zrobić, gdy w umowie nie ma zawartej klauzuli waloryzacyjnej? - PPSC Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Co zrobić, gdy w umowie nie ma zawartej klauzuli waloryzacyjnej?

W ostatnim artykule omawialiśmy, że klauzula waloryzacyjna pozwala na dostosowanie wysokości umówionego świadczenia do panujących warunków rynkowych. Co w przypadku, kiedy nasza umowa nie przewiduje klauzuli waloryzacyjnej, a kwota za wykonane świadczenie jest za niska w porównaniu do kosztów, jakie należy z tego tytułu ponieść?

Waloryzacja sądowa

W takim przypadku możliwe jest skorzystanie z przepisów Kodeksu Cywilnego, a dokładnie art. 3571 § 1 (odnoszący się do wszelkich zobowiązań umownych) oraz art. 632 § 2 (dotyczy wynagrodzenia ryczałtowego). Regulacje te pozwalają sądowi między innymi odpowiednio zmienić wysokość świadczenia uregulowanego w umowie w przypadku, gdyby jedna ze stron zawartej umowy była narażona na dużą stratę. Ponadto zastosowanie tych przepisów zachodzi jedynie w wyjątkowych sytuacjach, których strony nie mogły przewidzieć podczas zawierania umowy. Do takich wyjątkowych sytuacji można zaliczyć np. obecny poziom inflacji, problemy z dostępnością surowców, czy dostawą w wyniku wojny w Ukrainie.

Dodatkowo art. 3581 § 3 kodeksu cywilnego pozwala na waloryzację sądową w przypadku zmiany siły nabywczej pieniądza (zmiana realnej wartości pieniądza), z którą mamy obecnie do czynienia. Przepis ten nie dotyczy jednakże przedsiębiorców.

Podsumowanie

Jeżeli Twoja umowa nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej, a wynagrodzenie za pełnione świadczenie jest za niskie, zachęcamy Cię do sprawdzenia, czy przypadkiem nie możesz skorzystać z przepisów Kodeksu cywilnego w celu zmiany wysokości wynagrodzenia, które będą odpowiadały nowym warunkom rynkowym.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, luty 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

SIEDZIBA KANCELARII

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94

(+48) 609 521 683

BIURO TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

BIURO ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne

(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.