Zgłoszenie wierzytelności jako forma ich dochodzenia w postępowaniu upadłościowym (po zmianach w 2016 roku) - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Zgłoszenie wierzytelności jako forma ich dochodzenia w postępowaniu upadłościowym (po zmianach w 2016 roku)

Wierzytelności, które podlegają zgłoszeniu do masy, co do zasady nie mogą być dochodzone w drodze powództwa. Wytoczenie powództwa o taką wierzytelność po ogłoszeniu upadłości dłużnika jest niedopuszczalne. Jeżeli natomiast w postępowaniu upadłościowym odmówiono umieszczenia wierzytelności dochodzonej w procesie na liście wierzytelności, to – jako wyjątek od zasady – dopuszczalne staje się podjęcie zawieszonego procesu.

Jak należy zgłosić wierzytelność?

Reguluje to art. 239 Prawa upadłościowego o następującym brzmieniu:

Art.  239. 322 [Sposób zgłoszenia wierzytelności]

  1. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.
  2. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem Rejestru.
  3. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie.
  4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i przyspieszenie zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej.

Należy zauważyć, że zasady zgłaszania wierzytelności zostaną zmienione.

Najistotniejsze zmiany

– wprowadzenie urzędowego formularza, na którym należy zgłaszać wierzytelności;

– brak konieczność załączania do zgłoszenia dowodów uzasadniających zgłoszenie, wystarczy wskazanie ich w samym wniosku.

Zmianie ulegnie też termin zgłaszania wierzytelności. Termin zgłaszania wierzytelności po zmianach wynosić będzie do trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia  o ogłoszeniu upadłości.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, październik 2016 roku

entrepreneur-1340649_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.