Wysokość opłaty za zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Wysokość opłaty za zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Warunkiem zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym jest uiszczenie jednorazowej opłaty, która musi zostać opłacona równocześnie z wniesieniem podania.
W przypadku stwierdzenia braku opłaty, wnioskodawca zostanie wezwany do jej uiszczenia, pod rygorem umorzenia postępowania o zgłoszenie znaku towarowego.

Wysokość opłaty za zgłoszenie znaku towarowego uzależniona jest przede wszystkim od tego czy zgłoszenie dotyczy jednej klasy towarowej czy wielu, a także od sposobu składania podania. Zgłoszenie znaku towarowego może odbyć się drogą tradycyjną poprzez pisemny wniosek zgłaszającego na urzędowym formularzu lub może odbyć się w sposób elektroniczny, co wiąże się z przywilejem nieco niższej opłaty.

Wysokość opłaty przy składaniu podania o zgłoszenie znaku towarowego w sposób tradycyjny

Opłata od zgłoszenia znaku towarowego od towarów i usług, które zakwalifikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wynosi 450 zł przy jednej klasie towarowej. Za każdą następną klasę towarową należy zapłacić dodatkowo 120 zł.

Wysokość opłaty przy składaniu podania o zgłoszenie znaku towarowego drogą elektroniczną

W przypadku zgłoszenia znaku towarowego w sposób elektroniczny uiścimy mniejszą opłatę, niż miało to miejsce w przypadku zgłoszenia w sposób tradycyjny. Opłata wyniesie wówczas 400 zł przy jednej klasie towarowej. Natomiast za każdą następną klasę towarową zapłacimy jak uprzednio, tj. 120 zł.

Opłaty po wydaniu decyzji prawa ochronnego na znak towarowy

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia Urząd Patentowy wydaje warunkową decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, która wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony. Opłata ta zostaje wskazana w ww. decyzji warunkowej o udzieleniu prawa, na podstawie ilości klas towarowych, tj. 400 zł od jednej klasy i należy ją wnieść w terminie trzech miesięcy od daty doręczenia ww. decyzji. Ponadto należy również uiścić opłatę za publikację o udzielonym prawie w wysokości 90 zł.
W przypadku nieuiszczenia ww. opłaty za pierwszy okres ochrony w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy RP stwierdzi wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, a w przypadku braku uiszczenia opłaty za publikację, Urząd Patentowy wstrzyma wydanie świadectwa ochronnego do dnia uiszczenia należnej opłaty za publikację.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, luty 2020 roku

money-2298506_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.