Jak określić części w jakich pracownicy ponoszą odpowiedzialność za powierzone mienie? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Jak określić części w jakich pracownicy ponoszą odpowiedzialność za powierzone mienie?

W zakładzie pracy pracodawca może powierzyć mienie jednocześnie kilku osobom, poprzez przyjęcie przez tych pracowników wspólnej odpowiedzialności materialnej. W tym celu, zgodnie z dyspozycją art. 125 Kodeksu pracy, należy zawrzeć z takimi pracownikami umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej w formie pisemnej.

W jaki sposób określa się więc części, za które pracownicy ponoszą odpowiedzialność?

Warto podkreślić, że określenie części, w jakich poszczególni pracownicy ponoszą odpowiedzialność jest obligatoryjnym i bardzo istotnym elementem umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. W praktyce odpowiedzialność najczęściej określa się w częściach równych, tzn., że każdy z pracowników, zawierający umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej zobowiązuje się w częściach równych do ponoszenia odpowiedzialności za szkodę lub niedobór w powierzonym mieniu.  Jednakże w praktyce zdarzają się także umowy, w których osoba będąca np. kierownikiem sklepu lub jego zastępcą przyjmuje w umowie wyższą część odpowiedzialności za powierzone mienie w porównaniu do części, w której odpowiedzialna jest np. sprzedawczyni sklepu, co wynika z zakresu odpowiedzialności wynikającego z zajmowanego stanowiska. Natomiast, jeżeli mienie zostaje powierzone pracownikom zatrudnionym w różnym wymiarze zatrudnienia (np. na pełny etat oraz pół etatu), to taką okoliczność także należy uwzględnić podczas ustalania części, w jakich pracownicy przyjmują odpowiedzialność za powierzone mienie.

Warto zwrócić uwagę, że ani Kodeks pracy ani Rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. 1996 Nr 143, poz. 663 tj.) nie przewidują trybu ustalania wysokości części, w jakich pracownicy przyjmują  na siebie odpowiedzialność za powierzone mienie. W związku z tym, to Strony dowolnie ustalają wysokość tych części (określonych ułamkowo lub procentowo), choć należy mieć na uwadze, że nie mogą naruszać podstawowych zasad prawa pracy, takich jak zasada równego traktowania w zatrudnieniu.

 Leszek Przybyłka adwokat, doradca podatkowy Kraków, maj 2016 roku.

personal-360201_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.