Czy restauracja potrzebuje koncesji na zakup wina do przygotowywania dań? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Czy restauracja potrzebuje koncesji na zakup wina do przygotowywania dań?

Do kancelarii zgłosił się klient, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, z pytaniem, czy do przygotowywania dań z użyciem wina wymagana jest koncesja na zakup wina. 

W praktyce jest to trudny i kontrowersyjny temat, więc ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej jednak można uznać, że jeżeli alkohol jest używany jako przyprawa, np. kaczka pieczona w winie, to nie jest to sprzedaż alkoholu i nie trzeba zezwolenia. Ale czy zawsze tak jest? W poniższej części artykułu zostanie poczyniona analiza prawna omawianego problemu.

Stan faktyczny:

Spółka wykonuje działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (restauracja), sprzedaje produkty zawierające jako składnik alkohol. Udział użytego składnika w jednostce produktu nie jest znaczny (nie więcej niż klika procent masy produktu). 

Pytanie: Czy opisana powyżej działalność w zakresie świadczenia usług gastronomicznych wymaga uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

Analiza prawna:

W tym przypadku nie ma konieczności uzyskiwania zezwolenia. Inaczej jednak potraktować należy przypadek np. podawania kawy i herbaty z dodatkiem alkoholu.

Zagadnienia związane z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych regulowane są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dalej u.t.a.

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1-2 u.t.a. sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Zezwolenie to wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Przepisy art. 18 ust. 3 u.t.a. przewidują, że zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

  1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  2. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Alkohol w restauracjach omawianej Spółki występuje jako składnik przyrządzanych potraw (posiłków).W tym kontekście można zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 18 ust. 14 u.t.a. Stanowi on, że przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż „napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.”

Mowa jest o mieszaninach napojów alkoholowych. Serwowane posiłki (potrawy), przy przyrządzaniu których zużywa się alkohol, nie sposób uznać za mieszaninę napojów alkoholowych. Owszem, napój alkoholowy bywa wykorzystywany jako jeden z wielu składników potraw, jednakże nie jest to przesłanką, aby całość posiłku (potrawy) można uznać za mieszaninę napojów alkoholowych.

Należy zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 18 ust. 14 u.t.a. Stanowi on, że przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż „napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu „. Mowa jest o mieszaninach napojów alkoholowych. Ciasta i desery z dodatkiem alkoholu nie są mieszaninami napojów alkoholowych. Kawa i herbata z dodatkiem alkoholu  – już tak.

Leszek Przybyłka, adwokat i doradca podatkowy, Kraków, kwiecień 2020 r.

koncesja-dla-restauracji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.