Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS

Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) wymaga przeprowadzenia tzw. postępowania likwidacyjnego, o czym mogłeś przeczytać w naszym poprzednim artykule pt. „Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS”Jeśli prawidłowo przeprowadziłeś postępowanie likwidacyjne, a sąd wydał postanowienie o postawieniu spółki w stan likwidacji, należy przejść do ostatniego etapu, jakim jest wykreślnie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Kiedy mogę wykreślić spółkę z o.o. z KRS?

Spółkę z o.o. można wykreślić z KRS po upływie 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o otwarciu likwidacji w MSiG, albowiem zgodnie z art. 286 k.s.h. podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem tego terminu. 

Jak wykreślić spółkę z o.o. z KRS?

Celem wykreślenia spółki z o.o. z KRS musisz :

 • Wypełnić wniosek o wykreśleniu podmiotu z KRS na urzędowym formularzu KRS-X2
 • Uiścić opłatę od wykreślenia spółki z KRS w kwocie 400 zł na rachunek właściwego sądu 
 • Jeśli wniosek składa profesjonalny pełnomocnik, uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł na rachunek właściwego urzędu miasta

Jakie dokumenty będą potrzebne do wniosku o wykreślenie spółki z o.o. z KRS?

 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku,
 • Sprawozdanie likwidacyjne sporządzone przez likwidatora z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych, 
 • Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie podjęcia uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego oraz sprawozdania finansowego spółki na dzień zakończenia likwidacji wraz z listą obecności,
 • Oświadczenie likwidatora o sposobie przechowywania dokumentacji likwidowanej spółki, 
 • Oświadczenie likwidatora, iż z udziałem spółki nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowo-administracyjne,
 • Sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji, 
 • Wydruk strony z MSiG potwierdzający umieszczenie ogłoszenia o likwidacji,
 • Kopia wniosku złożonego do MSiG o publikację ogłoszenia o likwidacji.

Piotr Proniewski adwokat Kraków, lipiec 2019

 

wykreslenie-spolki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.