Nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy

Normy czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy reguluje art. 140 k. p., który stanowi, że w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

Normy te wskazują, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Oznacza to, że pracodawca musi tak ustalić zakres powierzonych zadań aby pracownik mógł je realnie wykonać mieszcząc się w obowiązujących normach.

A co jeśli zadania określone są tak, że pracownik potrzebuje na ich wykonanie więcej czasu?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy wykonanie w dłuższym czasie zadań przez pracownika wynika z jego opieszałości czy też z realnej niemożliwości podołania obowiązkom. Jeżeli bowiem zadania są określone w ten sposób, że pracownik może przy normalnym trybie pracy wykonać je w czasie nieprzekraczającym norm określonych w art. 129 k. p., a nie robi tego ze względu  np. na swoją niechęć do pracy, to wówczas pracownik nie będzie mógł domagać się wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych.

Podstawową zasadą przy zadaniowym systemie czasu pracy jest więc takie ustalenie wymiaru zadań powierzanych pracownikowi, aby mógł je wykonać w podstawowym systemie czasu pracy. Jeżeli natomiast zadania określone są tak, że nie jest obiektywnie możliwe ich wykonanie w określonych normach, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za tzw. nadgodziny.

Dodatkowo zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2016 r. (I PK 24/15) wyznaczenie pracownikowi zadań niemożliwych do wykonania w normalnym czasie pracy, jest równoznaczne ze świadczeniem pracy w czasie przekraczającym normy i nie wyłącza roszczenia o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, marzec 2017 roku

obrazek do art.2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.