Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikających ze zbrodni lub występku - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

admin

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikających ze zbrodni lub występku

Zgodnie z art. 4421 § 2 k.c., jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Definicję zbrodni i występku znajdziemy natomiast w kodeksie karnym. I tak art. 7 k.k. stanowi, iż zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występkiem jest natomiast czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Co istotne, aby uznać dany czyn za zbrodnię lub występek, w trakcie postępowania cywilnego dotyczącego naprawienia szkody, sprawca zdarzenia nie musi być skazanym na podstawie orzeczenia sądowego. Sąd cywilny bada bowiem, czy czyn przez niego dokonany realizuje znamiona, które uzasadniałyby na podstawie kodeksu karnego uznanie czynu za zbrodnię lub występek. Należy bowiem pamiętać, że chociaż czyn może być uznany za zbrodnię lub występek, nastąpią takie okoliczności, które sprawią, iż sprawca nie będzie osobą skazaną.

Nowelizacja, która weszła w życie 10 sierpnia 2007 roku

Omawiając tę tematykę należy także zwrócić uwagę na art. 2 nowelizacji z 16.02.2007 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 538), w której wskazano, że roszczenia z czynów niedozwolonych, które powstały i nie uległy przedawnieniu przed dniem wejścia w życie nowelizacji (weszła ona w życie 10.08.2007 r.), podlegają przedawnieniu na nowych zasadach (zasada bezpośredniego skutku nowego prawa). Ustawa nie ma jednak mocy wstecznej, co oznacza, że jeśli okres przedawnienia z art. 442 k.c. (który obowiązywał wcześniej 10 lat) ubiegł przed 10.08.2007 r., to dłużnik skutecznie nabył zarzut przedawnienia. Jeżeli natomiast przedawnienie nastąpiłoby według starych przepisów, już po wejściu w życie wskazanej nowelizacji, należy stosować nowe przepisy i uznać 20 lat za okres przedawnienia.

Dominika Czuchaj, aplikantka adwokacka, Kraków, czerwiec 2017 r.

 

przedawnienie-roszczen-o-naprawienie-szkody

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.