Jakie dokumenty zabrać na pierwsze spotkanie z adwokatem

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Jakie dokumenty zabrać na pierwsze spotkanie z adwokatem

Na spotkanie z adwokatem, szczególnie to pierwsze warto przyjść przygotowanym. Bez wątpienia wpłynie to na sprawność i efektywność spotkania, a w konsekwencji pozwoli  na udzielenie odpowiedzi na nurtujące pytania prawne albo na wypracowanie planu działania. 

Jak zgromadzić niezbędną dokumentację?

Elementem przygotowania do spotkania z adwokatem jest m.in. zgromadzenie dokumentów związanych problemem prawnych. To jakie konkretnie dokumenty należy zabrać na spotkanie – zależy stricte od problemu prawnego jaki będzie omawiany. Można jednak przedstawić kilka ogólnych reguł postępowania, które pozwolą na zebranie odpowiedniej dokumentacji.

Po pierwsze zabierz na spotkanie wszystkie dokumenty, które mają choćby najmniejszy związek ze sprawą. Hołduj zasadzie, że lepiej mieć ze sobą więcej dokumentów niż jest to potrzebne aniżeli potem żałować, że czegoś nie zabrano ze sobą – i uniemożliwia to pełną i właściwą ocenę stanu faktycznego i prawnego. 

Po drugie zabierz i przedstaw adwokatowi wszystkie dokumenty w tym także te, które w Twojej opinii ‘działają na Twoją niekorzyść’. Aby udzielić rzetelnej porady prawnej adwokat musi mieć pełny obraz sytuacji; zatajenie pewnych danych, informacji, dokumentów może sprawić, że udzielona porada prawna będzie bezwartościowa. Dzięki przedstawieniu także „niekorzystnych” dokumentów można ponadto uzyskać cenne informacje prawne – jak przygotować się na niespodziewane działania ‘przeciwnika’.

Po trzecie warto odpowiednio przygotować dokumenty związane z nagraniami rozmów. Nagrania są coraz częstszym środkiem dowodowym. Warto na spotkanie z adwokatem przygotować transkrypcję nagrania i zaznaczyć w niej istotne fragmenty rozmów.

Po czwarte warto przygotować kopie dokumentów do ew. przekazania adwokatowi. Tylko w wyjątkowej sytuacji zostaw w Kancelarii  oryginały; co do zasady powierz kopie dokumentów. 

Po piątek niezwykle pomocnym jest posegregowanie dokumentów. Poukładaj dokumenty zgodnie z chronologią zdarzeń.  Nie zaszkodzi też zaznaczenie co istotniejszych dokumentów lub fragmentów (np. żółtymi karteczkami). Takie przygotowanie dokumentów zdecydowanie ułatwi zapoznanie się z nimi i pozwoli na efektywniejszą ocenę stanu faktycznego. 

Ochrona Twoich danych prawnych

Warto w tym miejscu przypomnieć, że adwokat związany jest tajemnicą adwokacką. Wszystko co przekażesz adwokatowi objęte jest klauzulą tajemnicy i adwokat może wykorzystać te dane i informacje tylko na potrzeby udzielenia Tobie pomocy prawnej. Tajemnica adwokacka obok jest jedną z najdalej chronionych prawnie informacji poufnych, obok tajemnicy państwowej czy służbowej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd może zwolnić adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków

Kraków, luty 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.