Udział biegłego rewidenta w procesie przekształcenia

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Udział biegłego rewidenta w procesie przekształcenia

Najważniejsze informacje:

Udział biegłego rewidenta w procesie przekształcenia spółki jest obligatoryjny i obowiązkowy tylko w dwóch przypadkach:

– przy przekształceniu w Spółkę Akcyjną,

– przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Ułatwienia od 2019 roku!

Regulacje dotyczące procedury przekształcenia spółek zostały mocno zliberalizowane w 2019 roku. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych (dalej: „ksh”) z marca 2019 roku zniosła obowiązujący uprzednio wymóg badania wszystkich planów przekształcenia. Przed nowelizacją obligatoryjne było bowiem badanie planu przekształcenia co do zasady w przypadku przekształceń w każdy typ spółki.

Obecnie wymóg badania planu przekształcenia przez biegłego dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy przekształcenie następuje w spółkę akcyjną oraz w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta – procedura.

Zgodnie z ksh biegłego do badania planu przekształcenia wyznacza sąd rejestrowy. W portalu rejestrów sądowych (PRS) znajduje się dedykowany do tego wniosek.  

W praktyce powszechnym jest, iż we wniosku o badanie planu przekształcenia wskazuje się dane konkretnego biegłego, z którym podmiot poczynił wcześniej ustalenia co do zasad (kosztów, i terminów) badania. Dzięki temu procedura badania przebiega zdecydowanie szybciej i sprawniej. 

Brak wskazania konkretnego biegłego, z którym uprzednio ustalono zasady wykonania badania, może bardzo mocno wydłużyć procedurę przekształcenia. 

Rekomendowany udział biegłego.

Choć ustawodawca ograniczył obowiązkowy udział biegłego tylko do w/w dwóch przypadków (przekształcenie w S.A., przekształcenie JDG), to jednak czasami warto zasięgnąć pomocy tego specjalisty także wówczas, gdy jego udział nie jest obligatoryjny. Warto zasięgnąć również specjalistycznego doradztwa ze strony firmy audytorskiej, w przypadku przekształceń tych spółek, które prowadzą rozbudowaną i szeroką działalność. Wsparcie doradcze biegłego rewidenta może bowiem w istotny sposób przyczynić się do należytego przygotowania dokumentacji księgowo-finansowej przedsiębiorcy do działania w nowej formie prawnej.

Nasza Kancelaria współpracuje z firmami audytorskimi. Naszym Klientom możemy zarekomendować biegłych rewidentów do wsparcia procesu przekształcenia spółki zarówno, gdy badanie biegłego jest obligatoryjne, jak i wówczas gdy ma ono jedynie charakter doradczo-pomocniczy.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, wrzesień 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.