Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot oraz odmowę przyjęcia na pokład samolotu - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot oraz odmowę przyjęcia na pokład samolotu

Pytania i odpowiedzi

Czy można samemu dochodzić odszkodowania, czy trzeba mieć adwokata albo radcę prawnego?

Odszkodowania można dochodzić samodzielnie. Niemniej warto skorzystać z fachowej pomocy celem weryfikacji czy w ogóle zachodzą podstawy do dochodzenia odszkodowania, a także ażeby nie marnować czasu na pisanie pism do linii lotniczych, skarg np. do ULC i jego odpowiedników w innych krajach.

Jeżeli jesteś zainteresowany zleceniem nam sprawy o odszkodowanie i warunkami jej prowadzenia kliknij tutaj.

Kiedy należy mi się odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot samolotu?

Odszkodowanie za odwołany lot samolotu przysługuje w razie odwołania lotu.
Odszkodowanie za opóźniony lot samolotu przysługuje w razi dotarcia do miejsca docelowego co najmniej z 3 godzinnym opóźnieniem.

Ile musi wynosić opóźnienie ażeby przysługiwało mi odszkodowanie za opóźniony lot samolotu?

Samolot musi przybyć do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem.

W jakiej wysokości przysługuje mi odszkodowanie za opóźniony lot samolotu?

– 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 km,
– 400 EUR dla wszystkich lotów w UE ponad 1.500 km i lotów poza UE o długości od 1.500 do 3.500 km,
– 600 EUR dla lotów innych niż określone wyżej.

Czy zawsze się należy odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot samolotu?

W praktyce co do zasady tak, gdyż najczęstsza przyczyna opóźnienia lub odwołania lotu na jaką powołują się lnie lotnicze tj. usterka techniczna nie uzasadnia odmowy wypłaty odszkodowania (patrz poniżej).

Opóźnienie nie rodzi jednak po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub opóźnienie lotu samolotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Odszkodowanie nie należy się więc jeżeli opóźnienie nastąpi np. w wyniku erupcji wulkanu.

Czy usterka techniczna uzasadnia odmówienie wypłaty odszkodowania?

Co do zasady nie. Linie lotnicze często powołują się na to, że konieczna była naprawa samolotu z uwagi na usterkę, której nie dało się przewidzieć. Takie tłumaczenie co do zasady nie zwalnia jednak od obowiązku wypłaty odszkodowania.

Przewoźnik może jednak zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że nastąpiły nadzwyczajne okoliczności, np. że przyczyną opóźnienia bądź odwołania lotu była taka usterka, która nastąpiła tuż przed wylotem lub w trakcie lotu, dotyczy któregoś z niezbędnych w samolocie układów, a samolot był należycie serwisowany (a wiec usterka nie jest wynikiem zaniedbania przewoźnika, a odwołanie lotu bądź jego opóźnienie jest skutkiem decyzji mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom).

Kto rozpoznaje skargi?

Skargę rozpoznaje właściwy organ w państwie członkowskim UE, w którym znajduje się lotnisko, z którego miała rozpocząć się podróż, albo w którym znajduje się lotnisko, na którym miała zakończyć się podróż z kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej.
Przykładowo, jeżeli opóźniony lot rozpoczął się w Polsce to wówczas właściwym jest Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Komisja Ochrony Praw Pasażerów (KOPP). Ten sam organ będzie właściwy w sytuacji , gdy pasażer podróżował np. z Dubaju do Warszawy. Jednakże przed złożeniem skargi konieczne jest wyczerpanie postępowania reklamacyjnego u przewoźnika. Jeśli nie ustosunkuje się on do reklamacji w przeciągu 30 dni od jej złożenia, można wnieść skargę bez konieczności oczekiwania na decyzję.

Jeżeli np. opóźniony lot rozpoczął się w Hiszpanii właściwym do rozpoznania skargi jest odpowiednik Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Hiszpanii.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do skargi pasażer powinien załączyć kopie następujących dokumentów: reklamacji skierowanej do przewoźnika, odpowiedzi przewoźnika na reklamację (albo oświadczenie, że nie została ona udzielona w terminie) oraz potwierdzoną rezerwację na dany lot; a także oświadczenie o zgodności tych dokumentów z oryginałami.

Gdzie znajdę akty prawne regulujące przyznanie odszkodowania?

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, które reguluje m.in. kwestię przyznania odszkodowania można znaleźć tutaj [link].

Czy mogę zlecić prowadzenie sprawy o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot samolotu?

Tak. Wszelkie bliższe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.