Nowe zasady opodatkowania aportów wnoszonych na agio - Kancelaria adwokacka Proniewski Przybyłka

header

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Nowe zasady opodatkowania aportów wnoszonych na agio

Począwszy od 1 stycznia 2017 roku w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo (lub ZPC) przychodem podatkowym dla podmiotu wnoszącego aport będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki. Do 31 grudnia 2016 roku przychodem dla wspólnika jest tylko wartość nominalna udziałów (akcji) objętych w zamian za wniesiony wkład.

W konsekwencji wprowadzonych zmian bez znaczenia będzie jaka część wnoszonego wkładu przeznaczana jest na kapitał podstawowy spółki, a jaka na zapasowy (agio).

Na marginesie dodać należy, że podatek od czynności cywilnoprawnych, tak jak dotychczas, płatny będzie tylko od tej części wkładu, która podwyższa kapitał zakładowy.

 

Leszek Przybyłka, adwokat i doradca podatkowy Kraków, grudzień 2016 roku

income-tax-491626_1920

Dodaj komentarz

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

SIEDZIBA KANCELARII

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94

(+48) 609 521 683

BIURO TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

BIURO ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne

(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.