Informatyzacja procesu cywilnego cz. I – doręczenia - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Informatyzacja procesu cywilnego cz. I – doręczenia

1 kwietnia 2016 roku wejdą w życie przepisy umożliwiające dokonywanie doręczeń przez sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli przepis szczególny przewidywał wniesienie pisma w tym trybie. Natomiast od 8 września 2016 r. taka możliwość będzie istniała także w odniesieniu do osób, które dokonały wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ponieważ sąd będzie mógł stosować doręczenia elektroniczne w każdym postępowaniu, jeśli strona wniosła pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo dokonała wyboru wnoszenia pism taka drogą.

W jaki sposób liczony jest termin doręczenia pisma za pomocą systemu teleinformatycznego?

Wniesione z ten sposób pismo zostanie uznane za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym. Należy zwrócić uwagę, że do doręczeń drogą elektroniczną nie będzie miał zastosowania art. 134 § 1 k.p.c., dot. ograniczeń w doręczaniu pism w porze nocnej.

Po nowelizacji pisma i orzeczenia dalej będą doręczane w odpisach, ale zgodnie z nową regulacją, zamiast odpisu pisma lub orzeczenia może być doręczony dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego, o ile ma on cechy umożliwiające weryfikację istnienia i treści pisma lub orzeczenia w tym systemie. Doręczane w formie elektronicznej pisma i orzeczenia będą miały postać dokumentów zawierających dane z systemu teleinformatycznego (art. 140 k.p.c.). Ponadto, zgodnie ze znowelizowanym art. 142 kp.c. doręczanie pisma wniesionego w formie elektronicznej będzie potwierdzane dokumentem uzyskanym z systemu teleinformatycznego.

Od 8 września 2016 roku doręczeń pism procesowych dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego albo CEIDG należy dokonywać na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. W sytuacji, gdy ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony będzie uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEIDG (art. 133 § 2a). Na podstawie dotychczasowych przepisów istniały wątpliwości czy doręczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG można dokonać skutecznie na adres tam ujawniony, czy konieczne jest wskazanie adresu zamieszkania.

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, marzec 2016 roku.

clause-684509_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.